Stará Lesná

  • Zber elektroodpadu

    Dňa 05.12.2022 sa uskutoční zvoz elektroodpadu Automaticky prebrané zo zdroja: https://www.staralesna.sk/aktuality/zber-elektroodpadu-494sk.html.

  • Jednorázový finančný príspevok pre odídencov

    UNHRCR a UNICEF podporia odídencov jednorázovým finančným príspevkov na zabezpečenie nevyhnutných zimných potrieb Automaticky prebrané zo zdroja: https://www.staralesna.sk/aktuality/jednorazovy-financny-prispevok-pre-odidencov-490sk.html.

Back to top button