Šiba

  • Obecné zastupiteľstvo

    Obecné zastupiteľstvo V súlade s ustanovením § 12 ods. 1 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, zvolávam riadne zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Šiba na deň 21. september (streda) 2022 o 18:00 hod. , ktoré sa uskutoční v kancelárii starostu obce. Návrh programu zasadnutia OZ:…

Back to top button