Hervartov

 • e-mailová adresa pre delegovanie člena OVK

  e-mailová adresa pre delegovanie člena OVK (13.48 kB) Automaticky prebrané zo zdroja: https://www.hervartov.sk/zverejnovanie/uradna-tabula/e-mailova-adresa-pre-delegovanie-clena-ovk-222.html.

 • Informácia pre voliča

  Informácia pre voliča (272.51 kB) Automaticky prebrané zo zdroja: https://www.hervartov.sk/zverejnovanie/uradna-tabula/informacia-pre-volica-216.html.

 • Utvorenie volebného okrsku

  Utvorenie volebného okrsku pre referendum (13.31 kB) Automaticky prebrané zo zdroja: https://www.hervartov.sk/zverejnovanie/uradna-tabula/utvorenie-volebneho-okrsku-218.html.

 • Menovanie zapisovateľa

  Menovanie zapisovateľa (13.67 kB) Automaticky prebrané zo zdroja: https://www.hervartov.sk/zverejnovanie/uradna-tabula/menovanie-zapisovatela-219.html.

 • e-mailová adresa pre vydanie hlasovacieho preukazu

  e-mailová adresa – vydanie hlas. preukazu.docx (13.28 kB) Automaticky prebrané zo zdroja: https://www.hervartov.sk/zverejnovanie/uradna-tabula/e-mailova-adresa-pre-vydanie-hlasovacieho-preukazu-220.html.

 • e-mailová adresa pre voľbu poštou

  e-mailová adresa pre voľbu poštou (13.35 kB) Automaticky prebrané zo zdroja: https://www.hervartov.sk/zverejnovanie/uradna-tabula/e-mailova-adresa-pre-volbu-postou-221.html.

 • Inflačná pomoc

  Inflačná pomoc – Ako o ňu požiadať a kto má na ňu nárok? Automaticky prebrané zo zdroja: https://www.hervartov.sk/aktuality/aktuality/inflacna-pomoc-67sk.html.

 • Informačný leták -dočasné útočisko a bezplatná preprava pre utečencov z Ukrajiny

  Aktuálny informačný leták týkajúci sa dočasného útočiska a bezplatnej prepravy pre utečencov z Ukrajiny Automaticky prebrané zo zdroja: https://www.hervartov.sk/aktuality/aktuality/informacny-letak-docasne-utocisko-a-bezplatna-preprava-pre-utecencov-z-ukrajiny-66sk.html.

 • Závierka rok 2021

  Záverečný účet 2021 (559.54 kB) VYROCNA SPRAVA obce HERVARTOV 2021 T_IUZ.pdf (453.91 kB) Rozpočet čerpanie k 31.12.2021.pdf (558.86 kB) Hlavna kniha k 31.12.2021 (1).pdf (525.82 kB) Súvaha k 31.12.2021 (2).pdf (408.58 kB)   Automaticky prebrané zo zdroja: https://www.hervartov.sk/zverejnovanie/uradna-tabula/zavierka-rok-2021-207.html.

 • CERTIFIKÁT TRIEDENEHO ZBERU ZA ROK 2021

  Certifikát triedeného zberu za r. 2021 . Obec Hervartov: viď v prílohe: Certifikat za r 2021 TRIEDENY ZBER.pdf (4.02 MB) Automaticky prebrané zo zdroja: https://www.hervartov.sk/zverejnovanie/uradna-tabula/certifikat-triedeneho-zberu-za-rok-2021-204.html.

Back to top button