Gerlachov

 • Oznámenie o začatí konania

  Oznámenie o začatí konania podľa § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov Automaticky prebrané zo zdroja: https://www.obecgerlachov.sk/zverejnovanie/uradna-tabula/oznamenie-o-zacati-konania-121.html.

 • Oznámenie o začatí konania

  Oznámenie o začatí konania podľa § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov Automaticky prebrané zo zdroja: https://www.obecgerlachov.sk/zverejnovanie/uradna-tabula/oznamenie-o-zacati-konania-121.html.

 • Rozhodnutie o dodatočnom povolení stavby

  Rozhodnutie o dodatočnom povolení stavby Automaticky prebrané zo zdroja: https://www.obecgerlachov.sk/zverejnovanie/uradna-tabula/rozhodnutie-o-dodatocnom-povoleni-stavby-119.html.

 • Rozhodnutie o umiestnení stavby

  Rozhodnutie o umiestnení stavby Automaticky prebrané zo zdroja: https://www.obecgerlachov.sk/zverejnovanie/uradna-tabula/rozhodnutie-o-umiestneni-stavby-120.html.

 • Oznam – Slovenská pošta Batizovce

  Slovenská pošta Batizovce bude v dňoch 30.1. až 1.2.2023 t.j. v pondelok, utorok a v stredu otvorená v čase od 7:30 hod do 10:00 hod a od 14:00 hod do 15:00 hod. Automaticky prebrané zo zdroja: https://www.obecgerlachov.sk/obec-2/aktuality/oznam-slovenska-posta-batizovce-368sk.html.

 • Areál bežeckého lyžovania Tatraheim

  V piatok (20.1.) ráno po snežení prebehla úprava našich tratí: 2km a 3km okruhy Tatraheim upravené v celom profile. Chodník Starý Smokovec – Vyšné Hágy upravené aj pre chodcov aj stopa na klasiku. Gerlachov – Tatraheim upravené aj pre chodcov aj stopa na klasiku. Automaticky prebrané zo zdroja: https://www.obecgerlachov.sk/obec-2/aktuality/areal-bezeckeho-lyzovania-tatraheim-366sk.html.

 • Knižnica otvorená každý štvrtok od 15:00 hod. do 17:00 hod.

  Milí naši čitatelia, miestna knižnica bude otvorená každý štvrtok od 15:00 hod. do 17:00 hod. v priestoroch ZŠ s MŠ Gerlachov. Automaticky prebrané zo zdroja: https://www.obecgerlachov.sk/obec-2/aktuality/kniznica-otvorena-kazdy-stvrtok-od-1500-hod-do-1700-hod-365sk.html.

 • Podtatranská vodárenská spoločnosť a.s. oznamuje prerušenie dodávky pitnej vody v obci.

  Podtatranská vodárenská spoločnosť a.s. oznamujeme , že dnes 19.1.2023 od 8:30 do odstránenia poruchy bude prerušená dodávka pitnej vody v obci Gerlachov. Prípadné ďalšie informácie Vám poskytne zákaznícka linka PVPS a.s., tel. 0850 111 800 alebo dispečing spoločnosti, tel. 052 772 95 95 48. Automaticky prebrané zo zdroja: https://www.obecgerlachov.sk/obec-2/aktuality/podtatranska-vodarenska-spolocnost-as-oznamuje-prerusenie-dodavky-pitnej-vody-v-obci-364sk.html.

Back to top button