Ľubica

 • Nová farnosť v Kežmarku

  Mons. Peter Rusnák, apoštolský administrátor  sede vacante Prešovskej archieparchie, zriadil v zmysle kánona 280 §2 a kánona 270 §2 CCEO a v súlade s ustanovujúcim zákonom č. 308/91 Zb. farnosť Kežmarok vyčlenením z farnosti Ľubica k 20. júlu 2022 (č.j.: 1835/2022). Novej farnosti Kežmarok a jej veriacim prajeme veľa Božieho požehnania a milostí pod ochranou našej nebeskej Matky Presvätej…

 • Návšteva Vladyku Jána Babjaka v našej farnosti

  Návšteva vladyku Jána Babjaka v Ľubici v dňoch 22. a 23.10.2021V piatok 22.10.2021 slúžil vladyka Ján Babjak spolu s Ľubickým rodákom o. Jánom Zavackým vo svojej bývalej farnosti Ľubica ročnú zádušnú sv. liturgiu za zosnulého Jána Dučáka, kurátora, pokladníka a obetavého vriaceho, ktorý spolu s Andrejom Drugáčom zhotovil pri rekonštrukcii farského chrámu zosnutia presvätej Bohorodičky za…

 • Adorácia pri Božom hrobe na Veľkú sobotu

  Adorácia pri Božom hrobe na Veľkú sobotu.Vzhľadom na aktuálne usmernenie hlavného hygienika Slovenskej republiky, budeme mať na Veľkú sobotu 11.4.2020 v Ľubici otvorený chrám od 8.00 hod do 15.30 hod.Na základe tohto usmernenia hlavného hygienika sa na jednej strane ešte sprísňujú podmienky neverejného slávenia bohoslužieb (len celebrant, kantor a prípadne technický pracovník), avšak…

 • SCHÉMA DOMÁCEJ RODINNEJ LITURGIE NEDEĽA PASCHY

  SCHÉMA DOMÁCEJ RODINNEJ LITURGIENEDEĽA PASCHY(s prípadným požehnaním pokrmov) V Nedeľu Paschy ráno.K rodinnému sláveniu, ak je to možné, je vhodné prestrieť na stôl slávnostný obrus (najlepšie v obývačke, prípadne v jedálenskom kúte alebo v kuchyni), do stredu položiť kríž, zapáliť sviecu, položiť Sväté písmo, z ktorého otec prečíta evanjeliu, prípadne aj ikonu a do vázy možno…

 • SCHÉMA DOMÁCEJ RODINNEJ LITURGIE VEĽKÝ PIATOK

  SCHÉMA DOMÁCEJ RODINNEJ LITURGIEVEĽKÝ PIATOK(s prípadným vyložením a uctením plaščenice resp. ikony alebo kríža)  Na Veľký piatok popoludní alebo večer (po 15:00).K rodinnému sláveniu, ak je to možné, je vhodné prestrieť na stôl slávnostný obrus (najlepšie v obývačke, prípadne v jedálenskom kúte alebo v kuchyni), do stredu položiť kríž, zapáliť sviecu, položiť Sväté písmo,…

Back to top button