Nitra

  • Lk 5, 1-11

    “Neboj sa, odteraz budeš loviť už ľudí. A keď pritiahli lode k brehu, opustili všetko a išli za ním.” (Lk 5, 10 – 11) Drahí bratia a sestry,  aj dnes, v 21. storočí, je stále aktuálnou témou nasledovanie Ježiša Krista. Čo to znamená byť učeníkom Ježiša Krista? Prečítali sme si časť evanjelia o povolaní prvých učeníkov. A ako sme…

Back to top button