Nitra

 • Lk 15, 11-32

  Jeden časopis zverejnil na svojich stránkach nasledujúci príbeh. Mladý človek sa zaplietol v istom období svojho života so “zlou partiou“. Doviedlo ho to k spáchaniu vážneho zločinu, za ktorý bol odsúdený na desať rokov do väzenia. To, že sa stal zločincom, najviac prežívali jeho rodičia, a zvlášť otec. Syn, ktorý bol doma dobre…

 • STRETNUTIE NÁŠHO PÁNA, BOHA A SPASITEĽA JEŽIŠA KRISTA

  Krátke dejiny – Sviatok Stretnutia Pána má svoj pôvod v udalosti z Ježišovho života, ktorú opisuje evanjelista Lukáš (Lk 2, 22-40). Mojžišov zákon predpisoval, že každá žena po narodení chlapca nesmela 40 dní vojsť do chrámu, lebo v tomto čase sa považovala za nečistú (porov. Lv 12, 1-4). Toto obdobie štyridsiatich dní sa nazývalo…

 • Vitajte na gréckokatolíckej stránke farnosti Nitra

  Sestry a bratia, vitajte na našej gréckokatolíckej stránke farnosti Nitra. Naša nitrianska gréckokatolícka farnosť je mladá, dynamicky sa rozvíjajúca farnosť. Práca v našej farnosti je misijnou prácou. Formuje sa tu spoločenstvo gréckokatolíckych veriacich z rôznych kútov Východného Slovenska, ale aj noví veriaci pokrstení už v miestnom chráme sv. Štefana. Cieľom misijnej práce je vybudovanie…

 • Pätnáste výročie bratislavskej eparchie

  Bratislava (27. januára) – Bratislavská gréckokatolícka eparchia si v pondelok 30. januára 2023 pripomína pätnáste výročie svojho vzniku. Eparchiu zriadil v roku 2008 Svätý Otec Benedikt XVI. bulou Complures saeculorum v rámci nového kánonického usporiadania Gréckokatolíckej cirkvi na Slovensku a za jej prvého eparchu vymenoval Mons. Petra Rusnáka. Sídlom eparchie je hlavné mesto Slovenska –…

 • Lk 18, 10-14

  Dvaja chlapci vyšli na pole. „Pozri sa“, hovorí jeden – „aké krásne sú tie klasy, ktoré prevyšujú všetky ostatné! A aké škaredé sú steblá, ktoré sa ohýnajú takmer k zemi!“ „Ty blázon“, povedal ten druhý. „Tie “krásne” klasy sú bez úrody, sú prázdne a preto sa vypínajú nad ostatné.“ Tak je to aj…

 • Lk 19, 1-10 – Vážme si každého človeka

  Jeden z katolíckych časopisov uviedol na svojich stránkach zaujímavý článok na tému Anonymných Alkoholikov. Zvlášť hlboká a poučná bola výpoveď jedného z mužov, ktorému sa podarilo vyliečiť zo zlozvyku. On sa vyjadril nasledujúcim spôsobom: „Niekedy si želám, aby každý z ľudí sa stal alkoholikom, hoci len na krátky čas a aby mohol potom zvíťaziť nad…

Back to top button