Trnava

  • Program na budúci týždeň

    Sláva Isusu Christu! Posielam program do budúceho týždňa pre Trnavu. Kto by si chcel pozrieť záznam zo včerajšej liturgie slávenej pri príležitosti 15. výročia povýšenia Gréckokatolíckej cirkvi na Slovensku na Metropolitnú cirkev sui iuris. Liturgiu nájdete v archíve RTVS: https://www.rtvs.sk/televizia/archiv/14320/382174#197 V prílohe nájdete aj hospodársky výkaz farnosti za rok 2022.…

  • Pozvánka na karneval

    The post Pozvánka na karneval appeared first on Farnosť Trnava. Automaticky prebrané zo zdroja: https://trnava.grkatba.sk/pozvanka-na-karneval/.

  • Program tohto týždňa

    Sláva Isusu Christu!Včera som posviacal príbytky v Piešťanoch. Ďakujem všetkým za prijatie. V skratke: 1. Dnes prišla správa o menovaní vl. Milana Lacha za pomocného biskupa našej Bratislavskej Eparchie. Odovzdávam ho do vašich modlitieb. Predpokladám, že to je len prvý krok zmien, ktoré nás tento rok čakajú. Odovzdávam do modlitieb…

Back to top button