Háj

  • 15. nedeľa po Svätej Trojici 2022

    „Čo to znamená dôverovať pánu Bohu? Čo to znamená pre môj a tvoj život?“ Prvá kniha Kráľov 17,7-16 Po nejakom čase však potok vyschol, lebo v krajine nebolo dažďa. Vtedy mu zaznelo slovo Hospodinovo: Vstaň, choď do Sarepty, ktorá patrí k Sidónu, a bývaj tam. Prikázal som tam vdove, aby ťa…

  • Povedz svoj názor

    Milí priatelia, bratia a sestry v Ježišovi Kristovi. Pokiaľ ste boli na Seniorátnom dni Turčianskeho seniorátu. 👉𝐁𝐮𝐝𝐞𝐦𝐞 𝐯𝐝̌𝐚𝐜̌𝐧𝐲́ 𝐳𝐚 𝐬𝐩𝐚̈𝐭𝐧𝐮́ 𝐯𝐚̈𝐳𝐛𝐮👈 https://www.facebook.com/ecavtus/photos/a.100118852824505/119527810883609/ The post Povedz svoj názor appeared first on ECAV Háj. Automaticky prebrané zo zdroja: https://www.ecavhaj.sk/povedz-svoj-nazor/.

Back to top button