Štrba

  • Digitálni seniori

    Vážení občania,   ako  novovzniknuté Regionálne centrum Prešov Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky si Vás dovoľujeme  osloviť s informáciou o možnostiach vzdelávania seniorov v oblasti digitalizácie – používanie rôznych elektronických zariadení a aplikácií v bežnom živote seniora (skrátený názov NP DIGI seniori).   Vzdelávanie v oblasti informačných…

Back to top button