Rímskokatolícka cirkev

Zážitky z pútnickej Xaveriády 2024

Začiatok júla bol opäť v znamení ignaciánskej Xaveriády. Pútnici pod vedením pátra Milana Hudačka SJ vyrazili 2. júla z Košíc. Podobne putovala aj skupina pod vedením pátra Ľubomíra Pilarčíka SJ, vychádzajúca z Hertníka, okr. Bardejov. Pre obe skupiny duchovná obnova inšpirovaná cestou Panny Márie k Alžbete vyvrcholila v nedeľu 7. júla v Levoči slávnostnou svätou omšou na Mariánskej hore.

Automaticky prebrané zo zdroja: https://www.tkkbs.sk/view.php?cisloclanku=20240710036.

Back to top button