Kežmarok

Oznámenie o zrušení trvalého pobytu-SR,PR,SM

     Ohlasovňa  pobytu Kežmarok na návrh vlastníka alebo všetkých spoluvlastníkov budovy alebo jej časti podľa § 7 ods. 1 písm. f zákona č. 253/1998 Z.z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov zrušila trvalý pobyt občanovi dňom    09.07.2024                        Stanislava Repelová, narodená 01.05.1979                    […]

Automaticky prebrané zo zdroja: https://www.kezmarok.sk/oznamy-mesta/2024/oznamenie-o-zruseni-trvaleho-pobytu-srprsm/.

Back to top button