Trenčiansky samosprávny kraj

SOŠ obchodu a služieb Nové Mesto nad Váhom – zámer priameho nájmu č. SOŠOaS/NM/04/2024

Zámer č. SOŠOaS/NM/04/2024 priameho nájmu majetku Trenčianskeho samosprávneho kraja v správe Strednej odbornej školy obchodu a služieb, Piešťanská 2262/80, Nové Mesto nad Váhom Stredná odborná škola obchodu a služieb, Piešťanská 2262/80, Nové Mesto nad Váhom podľa §9a, ods. 9 zákona č. 446/2001 Z. z. o majetku vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov zverejňuje zámer priameho nájmu majetku TSK v správe SOŠOaS, Piešťanská 2262/80, 915 01 Nové Mesto nad Váhom.

Automaticky prebrané zo zdroja: https://www.tsk.sk/uradna-tabula/odpredaj-najom-majetku-ovzp/sos-obchodu-a-sluzieb-nove-mesto-nad-vahom-zamer-priameho-najmu-c.-sosoas-nm-04-2024.html?page_id=1167585.

Back to top button