Rímskokatolícka cirkev

ACM chystá pešiu púť do Levče i stretnutie miništrantov z celej arcidiecézy

Arcidiecézne centrum pre mládež (ACM) v Košiciach pripravuje aj toto leto Frekvenciu – pešiu púť mladých Košickej arcidiecézy z Prešova do Levoče. Uskutoční sa v dňoch 23. – 25. augusta.

Automaticky prebrané zo zdroja: https://www.tkkbs.sk/view.php?cisloclanku=20240611024.

Back to top button