Trnava pri Laborci

Oznamy 22/2024

Deti a mládež (chlapcov a dievčatá) našej farnosti srdečne pozývame na Farský miništrantský tábor, ktorý sa tento rok bude konať v Matiaške v termíne od 29.7.- 2.8.2024. Cena je 60€/osoba. (Cena zahŕňa cestovné, plná penzia, 4x nocľah, vstupy k vode, animátorský dozor, plavba výletnou loďou Bohemia na Domaši a občerstvenie). Prihlasovanie prostred. farského úradu.

Gréckokatolícka farnosť Michalovce nás srdečne pozýva 15. júna na farský juniáles v priestoroch reštaurácie Zlatý Bažant. Cena lístka je 45€/osoba. Svoj záujem prosím hláste v sakristii.

Rodiny a mládež obzvlášť tento rok slávnostne prijímajúcich srdečne pozývame na júnovú fatimskú sobotu rodín 1.6. 2024 do Klokočova. Program začína modlitbou mládežníckeho ruženca o 8:30. Všetci ste srdečne pozvaní. Viac info. na plagáte.

The post Oznamy 22/2024 appeared first on Gréckokatolícka cirkev.

Automaticky prebrané zo zdroja: https://trnavaprilaborci.fara.sk/2024/05/26/oznamy-22-2024/.

Back to top button