Ľubica

Deň matiek si pripomenuli aj v klube seniorov

Seniori Kresťanského klubu v Ľubici sa stretli 14. mája v klube z príležitosti oslavy Dňa matiek, tento sviatok bol prvý raz vyhlásený americkým prezidentom W. Wilsonom v roku 1914 v Amerike.Podpredsedníčka klubu B. Dučáková predniesla krátku báseň v tomto zmysle. Tento deň je príležitosťou vyjadriť našim drahým mamám vďačnosť, úctu a lásku, Mamy sú nenahraditeľné, lebo nám darovali život, aj pomáhali pri výchove vnúčat.Náš klub voňal kávou, čajom i pečivom. Seniori spomínali na mamičky, vtedajší život a povinnosti.Bola to vydarená akcia, ďakujeme B. Dučákovej.

Automaticky prebrané zo zdroja: https://www.obeclubica.sk/?program=51&module_action__0__id_ci=541240.

Back to top button