Pezinok

Pezinok sa rozlúčil s hrdinom SNP Jánom Beníkom

<p><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif">Pezinok sa dnes naposledy rozlúčil s Jánom Beníkom, hrdinom SNP, ktorý zomrel 14. apríla 2024 vo veku nedožitých 101 rokov. Ján Beník sa dostal do bojového nasadenia spolu s jednotkami trnavskej posádky, ktorá sa počas SNP pridala na stranu povstalcov. „Boli chvíle, keď som sa bál. Preto si treba vážiť mier a jeden druhého. Život je krátky a treba žiť čo najlepšie, najčestnejšie. Nie, aby sme ho prežili v strachu vo vojne alebo z vojny,“ povedal veterán povstania, ktorému bol minulý rok pri príležitosti jeho 100. narodenín udelený Pamätný kríž vojnového veterána. </span></span></p>

<p style="text-align:justify"><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif">„Ján Beník bol jeden z tých, ktorí sa v čase povstania nezľakli a nasadili svoj život v boji za slobodu a suverenitu. Spolu so svojimi spolubojovníkmi prejavil<strong><span style="background:white; border:none windowtext 1.0pt; padding:0cm"><span><span style="color:#222222"><span style="font-weight:normal"> zrelosť a odvahu slovenského národa,“ povedal v príhovore na poslednej rozlúčke s významným občanom Pezinka primátor Roman Mács. Podľa primátora </span></span></span></span></strong>Pezinok prišiel o svojho hrdinu, o legendu, ktorá pomáhala formovať naše hodnoty a presvedčenie. Jeho pozemský život sa síce skončil, no to, čo priniesol do našich životov, to čo zasial do našich sŕdc, tu zostane navždy.</span></span></p>

<p style="text-align:justify"><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif">Česť jeho pamiatke</span></span></p>

<p style="text-align:justify"> </p>

<p><em><span style="font-size:11.0pt"><span>Foto: 30. mája 2023 – stretnutie s jubilantmi </span></span></em></p>

Automaticky prebrané zo zdroja: https://www.pezinok.sk//novinka/7214/pezinok-sa-rozlucil-s-hrdinom-snp-janom-benikom.

Back to top button