Rímskokatolícka cirkev

Francúzka Olivia Maurelová: Pripútanosť k matke je niečo samozrejmé

Medzi účastníkmi nedávnej rímskej konferencie o náhradnom materstve bola aj Francúzka Olivia Maurel, ktorá sa sama narodila z náhradného materstva a teraz vedie kampaň za všeobecný zákaz tejto praxe. 

Automaticky prebrané zo zdroja: https://www.tkkbs.sk/view.php?cisloclanku=20240418018.

Back to top button