Jakubany

ZŠ s MŠ Jakubany – zápis detí do MŠ

Riaditeľstvo Základnej školy s materskou školou v Jakubanoch oznamuje rodičom, že zápis detí do materskej školy sa uskutoční v termíne od 6.mája do 7. mája 2024 od 7:30 do 15:00 hod. Bližšie informácie sú zverejnené na stránke školy. Prosíme rodičov, aby elektronickú prihlášku vyplnili najneskôr do 4.mája 2024 a na zápis prišli s dieťaťom, doniesli vytlačené a podpísané dokumenty, občiansky preukaz a rodný list dieťaťa. Upozorňujeme rodičov, že pre deti, ktoré k 31.augustu 2024 dovŕšia 5 rokov, je predprimárne vzdelávanie povinné.

Automaticky prebrané zo zdroja: https://www.jakubany.sk/clanok/zs-s-ms-jakubany-zapis-deti-do-0/.

Back to top button