Zo života

Vidieť sa musíme naučiť

Zrak sa začína vyvíjať až po narodení. Podobne ako chôdza, motorika či reč. Ak sa vývin naruší, vzniká tupozrakosť, nazývaná odborne aj amblyopia. Jedno alebo obe oči vtedy nedosiahnu dobrú zrakovú ostrosť. Ak sa tupozrakosť neodhalí včas a nezačne sa liečiť, zlý zrak ostane človeku na celý život. Na Slovensku má tupozrakosť šesť percent ľudí.

 

Prečo dochádza k tupozrakosti a čo sú časté príčiny

Ak obrazy z oboch očí nie sú podobné alebo rovnako dobré, mozog ich nedokáže spojiť dokopy, a tak jedno oko vypne. „Príčiny vzniku tupozrakosti môžu byť rôzne, ale k najčastejším patria vysoké dioptrie alebo značný rozdiel dioptrií medzi oboma očami. Alebo škúlenie, pri ktorom každé oko vidí niečo iné. Aby nedošlo k dvojitému videniu, mozog jedno oko vypne. Aj prekážka v zornom poli, ktorá bráni vo videní, ako napríklad spadnuté viečko alebo vrodený šedý zákal, môžu spôsobiť tupozrakosť. A napokon kombinácia viacerých ochorení. Najčastejšou je škúlenie a popri tom vysoké dioptrie,“ hovorí známy rodák Dr. med. Miroslav Kulanga, FEBO, ktorý sa zaoberá očnými chorobami hlavne u mladých.

 

Tupozrakosť si u detí vôbec nemusíte všimnúť

Deti nevedia posúdiť, či vidia inak ako ostatní a nemajú to s čím porovnať, keďže inak zatiaľ nevideli. Zároveň si ani dieťa nemusí všimnúť, že má jedno oko slabšie, keďže stále pozerá oboma očami. Avšak ku typickým prejavom patrí: zabiehanie oka najmä pri únave, nemotornosť a zlá koordinácia, prižmurovanie alebo šúchanie oka či bolesti hlavy alebo dvojité videnie.

 

Ako liečiť tupozrakosť?

Ak sa tupozrakosť nevylieči do šiesteho až siedmeho roku života, väčšinou ostane zraková ostrosť znížená na celý život. Nespoliehajte sa len na preventívne prehliadky. Nezahŕňajú včasné vyšetrenie tupozrakosti u očného lekára, ale sú obmedzené len na kontrolu zrakovej ostrosti u pediatra, a to až v piatom roku života dieťaťa. To je veľmi neskoro. Každé dieťa by malo byť vyšetrené očným lekárom v treťom roku života. Deti už v tomto veku dostatočne spolupracujú a je možné odhaliť a liečiť tupozrakosť,“ radí Kulanga. Až 90 percent všetkých detí sa podľa neho podarí vyliečiť do piateho až šiesteho roku života. Po šiestom roku života šanca na vyliečenie rýchlo a nenávratne klesá. Základom liečby sú správne okuliare, pretože dioptrické chyby sú najčastejšou príčinou. Bez správnych okuliarov ďalšia liečba nemá dobrý efekt. Ak je jedno oko ešte stále slabšie, je potrebné podporiť jeho zrakový vývin dočasným prekrytím lepšieho oka pomocou náplasti alebo krytky. Zvyčajne na niekoľko hodín počas dňa. Čím je dieťa mladšie, tým je väčšia šanca na úspech.

Ondrej Miškovič, foto: Miroslav Kulanga

Back to top button