Rímskokatolícka cirkev

Katechéza Svätého Otca Františka o nerestiach a čnostiach (16): Miernosť

Je to čnosť správnej miery, čnosť ktorá korešponduje s evanjeliovými postojmi krotkosti, malosti, skrytosti a pomáha nám lepšie si vychutnávať dobrá života, uviedol Svätý Otec František.

Automaticky prebrané zo zdroja: https://www.tkkbs.sk/view.php?cisloclanku=20240417030.

Back to top button