Rímskokatolícka cirkev

Vyše tridsiatka delegátov zo siedmich území na celoslovenskej rade eRka

Na stretnutí sa zúčastnilo 33 delegátov zo všetkých siedmich území a pozvaní hostia. Program zahŕňal aktivity k téme celoslovenskej rady eRko, aké chceme. Na stretnutí sa zúčastnil aj redaktor Rádia LUMEN Boris Kollár.

Automaticky prebrané zo zdroja: https://www.tkkbs.sk/view.php?cisloclanku=20240416020.

Back to top button