Rímskokatolícka cirkev

V Košiciach budú pokračovať v cykle Návrat k Newmanovej Idei univerzity

Centrum pre štúdium biblického a blízkovýchodného sveta v Košiciach pokračuje v cykle Návrat k Newmanovej Idei univerzity témou Starostlivosť o dušu v perspektívach psychoterapie.

Automaticky prebrané zo zdroja: https://www.tkkbs.sk/view.php?cisloclanku=20240416025.

Back to top button