Rímskokatolícka cirkev

V Košiciach bude ekumenický koncert pre ukrajinské polosiroty a vdovy

Vystúpia Zbor a orchester sv. Cecílie pod vedením dirigenta Viliama Gurbaľa, Spevácky zbor Chorus Comenianus pod vedením dirigentky Alenky Csajkovej a ukrajinská umelkyňa Mila Medvedovská.

Automaticky prebrané zo zdroja: https://www.tkkbs.sk/view.php?cisloclanku=20240416034.

Back to top button