Rímskokatolícka cirkev

Pápež vyzýva k modlitbe za deti žijúce v otrockých podmienkach

„Modlime sa spoločne za milióny detí, ktoré žijú v podmienkach podobných otroctvu“, vyzýva pápež prostredníctvom odkazu na sociálnych sieťach. Dnešný 16. apríl je Medzinárodným dňom boja proti detskému otroctvu, ktorý vyhlásilo Kresťanské kultúrne hnutie.

Čítaj celé

 

Automaticky prebrané zo zdroja: https://www.vaticannews.va/sk/papez/news/2024-04/papez-vyzyva-k-modlitbe-za-deti-zijuce-v-otrockych-podmienkach.html.

Back to top button