Rímskokatolícka cirkev

Pápež: Boh miluje živú modlitbu vychádzajúcu zo srdca

„Ježiš zvíťazil nad zlom, urobil z kríža most k vzkrieseniu. Pozdvihni k nemu každý deň svoje ruky, aby si ho chválil a velebil; volaj k nemu mu o nádejach tvojho srdca, zver mu svoje tajomstvá. Boh miluje túto živú, konkrétnu modlitbu vychádzajúcu zo srdca.“

Čítaj celé

 

Automaticky prebrané zo zdroja: https://www.vaticannews.va/sk/papez/news/2024-04/papez-boh-miluje-zivu-modlitbu-vychadzajucu-zo-srdca.html.

Back to top button