Kežmarok

Oznámenie o umiestnení veľkoobjemového kontajnera

Oznámenie o umiestnení veľkoobjemového kontajnera V dňoch 19.04.2024 až 22.04.2024 bude umiestnený veľkoobjemový kontajner na ulici: Sihoť Kontajnery sú určené na objemný odpad z domácností. Neukladať do nich biologický odpad, elektroodpad, pneumatiky, nebezpečný odpad, zložky odpadu, ktoré je možné vyseparovať.

Automaticky prebrané zo zdroja: https://www.kezmarok.sk/oznamy-mesta/2024/oznamenie-o-umiestneni-velkoobjemoveho-kontajnera-24/.

Back to top button