Politika

KDH odmieta zaťahovanie EÚ do vnútorných sporov o Úrad špeciálnej prokuratúry

Kresťanskodemokratické hnutie malo a má vážne výhrady k zmenám v trestných kódexoch a k rušeniu Úradu špeciálnej prokuratúry, ktorú sme žiadali zachovať. Napriek tomu odmietame snahy vlády i časti progresívnej opozície preniesť tento vnútropolitický spor na pôdu Európskej únie a dokonca tak ohrozovať finančné záujmy Slovenska. KDH sa preto obracia na predsedníčku Európskej komisie a na politickú frakciu EPP-ED. Žiadame, aby sa akékoľvek úvahy o možnom finančnom trestaní Slovákov za zmeny na prokuratúre dôrazne odmietli, a aby bola rešpektovaná suverenita Slovenskej republiky samostatne rozhodovať o svojich veciach.

„Slovensko je suverénna krajina a povinnosťou každého politika je chrániť naše národné záujmy a suverenitu. Preto je aj v našom záujme, aby sme vlastné, vnútorné spory riešili doma a neprenášali ich umelo do Bruselu. Pretože tak ohrozujeme nielen financovanie rozvoja našich regiónov, ale aj samotnú podstatu Slovenska ako suverénnej krajiny.“

Akokoľvek KDH nesúhlasí s novelou Trestného zákona a so zrušením Úradu špeciálnej prokuratúry, ide o tému, ktorá je vecou členského štátu. Poukazujeme aj na uznesenie Ústavného súdu SR, ktorý zrušenia ÚŠP na rozdiel od ostatných častí novely nepozastavil. Na jednej strane teda odmietame všetky nepremyslené útoky na inštitúcie, motivované pochybnými úmyslami, navyše pretlačené v skrátenom legislatívnom konaní. To však ešte neznamená, že vnútorné organizačné usporiadanie prokuratúry a jeho organizačné zložky nie sú vnútornou vecou Slovenskej republiky. Národná rada SR teda má právo zvoliť si model prokuratúry a meniť jeho nastavenie bez toho, aby naši občania a regióny boli takýmto rozhodnutím poškodené.

Pripomíname, že tému zmien v trestnom práve ako prvá umelo preniesla do Bruselu vláda, ktorá si tam išla nedôstojne pýtať odobrenie pre svoje plány. Rovnako však nesúhlasíme s progresívnou časťou opozície, ktorá taktiež neprimerane zaťahuje komisiu do vnútroštátnych otázok. Preto je dnes veľmi dôležité vrátiť sa k faktom a pristupovať k tomuto odborne, vychádzajúc z faktov a v záujme ochrany národných záujmov. Toto očakávame aj od vlády SR, ktorá namiesto toho vedie zbytočný polarizujúci boj s opozíciou.

V záujme ochrany občanov SR sa KDH obracia listom na predsedníčku Európskej komisie so žiadosťou o rešpektovanie suverenity v otázkach, ktoré jednoznačne spadajú do pôsobnosti členského štátu. Takisto budeme záujmy Slovenskej republiky a jeho občanov aktívne obhajovať aj na pôde politickej frakcie EPP-ED a na ďalších relevantných fórach.

KDH bolo, je a bude v otázkach ochrany základných práv a právneho štátu principiálne a nebude robiť v tejto oblasti kompromisy. Prejavom tohto postoja musí byť aj to, že odmietneme pokusy poškodzovať Slovenska umelým vťahovaním komisie do našich vnútropolitických záležitostí.

Automaticky prebrané zo zdroja: https://kdh.sk/kdh-odmieta-zatahovanie-eu-do-vnutornych-sporov-o-urad-specialnej-prokuratury/.

Back to top button