Rímskokatolícka cirkev

Kardinál Josef Ratzinger, neskorší pápež Benedikt XVI. by mal 97 rokov

Kardinál Josef Ratzinger, neskorší pápež Benedikt XVI. by mal dnes 97 rokov. Narodil sa 16. apríla 1927 v Marktl am Inn v nemeckom Bavorsku. V rokoch 2005 až 2013 bol pápežom Katolíckej cirkvi.

Automaticky prebrané zo zdroja: https://www.tkkbs.sk/view.php?cisloclanku=20240416035.

Back to top button