Rímskokatolícka cirkev

Bolívijská cirkev je znepokojená veľkým počtom nezvestných detí

Podľa Katolíckej cirkvi v Bolívii sa každoročne stratí približne 800 až 1 000 detí a mladých ľudí. Podľa Bolívijskej biskupskej konferencie je hlavnou príčinou organizovaný zločin.

Automaticky prebrané zo zdroja: https://www.tkkbs.sk/view.php?cisloclanku=20240416027.

Back to top button