Prešovská archieparchia

22. ročník Biblickej olympiády v Prešovskej archieparchii ukončený

DKÚ PA – Gréckokatolícky kňazský seminár v Prešove bol dňa 16. 4. 2024 miestom konania 22. ročníka Biblickej olympiády v Prešovskej archieparchii. V kaplnke seminára účastníkov – víťazov protopresbyterských kôl  a prešovského arcibiskupa metropolitu vladyku Jonáša privítal o. Peter Cap, riaditeľ Diecézneho katechetického úradu Prešovskej archieparchie. Stretnutie začalo v kaplnke seminára spoločnou modlitbou Molebenu k bl. biskupovi Gojdičovi, ktorý viedol o. Jozef Harvilko, špirituál kňazského seminára.

     V biblickej olympiáde /BO/ sa v 1. kategórii /5. – 9. ročník ZŠ/ stretlo 15 družstiev zastupujúcich svoj protopresbyterát a v 2. kategórii SŠ 5 družstiev. Po úvodnej modlitbe súťažiaci 1. kategórie zostali v kaplnke a vypočuli si katechézu. Počas nej súťažiaci z 2. kategórie si prezreli video nahrávky – ako jednej zo súťažných úloh, ktoré si doma pripravili. Po skončení si to zopakovali súťažiaci z 1. kategórie a potom sa obe kategórie pustili do ostatných súťažných úloh pod dohľadom odborných porôt, ktorým predsedali doc. ThLic. Ľuboš Pavlišinovič a prof. ThDr. Daniel Slivka, PhD z Gréckokatolíckej teologickej fakulty v Prešove. Predmetom pre štúdium BO v tomto školskom roku boli Kniha Genezis 12-36, Kniha Daniel 1-6; 13, Žalm 27 a Evanjelium podľa Jána. Spoločná téma vybraných kníh: Vytrvať vo viere

      Víťazom sa v 1. kategórii (/5. – 9. ročník ZŠ) stalo družstvo zo CZŠ sv. Egídia v Bardejove, na druhom mieste skončilo družstvo zo ZŠ Hanušovce nad Topľou a na treťom mieste družstvo zo ZŠ s MŠ Plavnica.

       V 2. kategórii SŠ prvé miesto obsadilo družstvo z Gymnázia L. Stὃckella v Bardejove, druhé miesto družstvo z Gymnázia sv. Jána Zlatoústeho v Humennom a tretie miesto družstvo z Gymnázia bl. biskupa Gojdiča v Prešove. Obe víťazné družstvá z oboch kategórií budú reprezentovať Prešovskú archieparchiu na celoslovenskom kole.

Scénky – 1. kategória (5. – 9. ročník ZŠ)
Bardejov – CZŠ sv. Egídia  Bardejov,    Giraltovce – ZŠ Okrúhle, Hanušovce nad Topľou – ZŠ Hanušovce nad Topľou, Hrabské – ZŠ Kružlov, Humenné – ZŠ s MŠ Košarovce, Medzilaborce – ZŠ Duchnovičova Medzilaborce, Orlov – ZŠ s MŠ Plavnica, Poprad – CSŠ sv. Jána Pavla II. Poprad, Prešov – ZŠ Bajkálska Prešov,  Sabinov – ZŠ Komenského Lipany, Snina – ZŠ Komenského Snina, Stará Ľubovňa –ZŠ s MŠ Kamienka, Stropkov – ZŠ s MŠ Bukovce, Svidník – CZŠ sv. Juraja Svidník a Vranov nad Topľou – Čemerné – ZŠ Sačurov

2. kategória SŠ
Bardejov – Gymnázium L. Stὃckela Bardejov, Humenné – Gymnázium sv. Jána Zlatoústeho Humenné, Prešov – Gymnázium bl. biskupa Gojdiča Prešov, Sabinov – Gymnázium Lipany a CSŠ sv. Cyrila a Metoda Snina.

     Biblickú olympiádu organizuje Ministerstvo školstva, výskumu a vývoja mládeže Slovenskej republiky  a Konferencia biskupov Slovenska cez Katolícke pedagogické a katechetické centrum, n.o. spolu s jednou z diecéz. V tomto školskom roku je to Spišská diecéza. Do BO sa zapájajú trojčlenné družstvá, ktoré reprezentujú svoju školu. Postupne cez triedne, školské, protopresbyterské/okresné a archieparchiálne/krajské kolá sa víťazi z oboch kategórií stretávajú na celoslovenskom kole. Odborná komisia pre BO pripraví niektoré zo starozákonných  a novozákonných kníh, ktoré sú predmetom štúdia. Jednou zo súťažných úloh v oboch kategóriách je pripraviť scénku z biblických kníh, kde v 1. kategórií sú kritéria zamerané na jej dobovosť, kým v 2. kategórii ide o biblický odkaz pre súčasnosť.

Fotogaléria

Automaticky prebrané zo zdroja: http://www.dku.grkatpo.sk/22-rocnik-biblickej-olympiady-v-presovskej-archieparchii-ukonceny/.

Back to top button