Trenčín

Tento týždeň sa zíde mestské zastupiteľstvo na riadnom rokovaní

zatupiteľstvo

Riadne zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Trenčíne sa uskutoční vo štvrtok 18. apríla 2024 od 8.30 h v zasadacej miestnosti č. 101 na I. poschodí Mestského úradu v Trenčíne. Je verejné a sledovať ho môžete aj prostredníctvom online živého prenosu.

Rokovanie má naplánovaných 14 bodov. Medzi nimi napríklad aj novelizáciu zásad hospodárenia a nakladania s majetkom mesta či návrhy na trhový poriadok príležitostných trhov alebo novelizáciu všeobecne záväzného nariadenia o sociálnych službách a úhradách za sociálne služby v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Trenčín.

Podrobnosti o jednotlivých bodoch programu si môžete prečítať v materiáloch na zastupiteľstvo.

 

Automaticky prebrané zo zdroja: https://trencin.sk/aktuality/tento-tyzden-sa-zide-mestske-zastupitelstvo-na-riadnom-rokovani/.

Back to top button