Žiar nad Hronom

Dni jarnej čistoty 2024 začínajú 22. apríla

Mesto Žiar nad Hronom v spolupráci s Technickými službami – Žiar nad Hronom, a. s. organizuje od pondelka 22. apríla do piatka 26. apríla Dni jarnej čistoty 2024, v rámci ktorých majú obyvatelia mesta možnosť zbaviť sa hlavne objemného odpadu v blízkosti ich bydliska. 

Veľkokapacitné kontajnery budú rozmiestnené počas pracovného týždňa podľa  stanoveného harmonogramu, a to od 14.00 do 18.00 hod. K veľkokapacitným kontajnerom budú pristavené aj zberné nádoby na BIO ODPAD zo záhrad. 

Veľkokapacitné kontajnery slúžia na zber objemného odpadu, ako je starý nábytok, postele, sedačky, matrace, koberce, parkety, podlahoviny, staré riady a podobne. Ide o odpad, ktorý sa štandardne z dôvodu jeho veľkého rozmeru nezmestí do zberných nádob umiestnených v stojiskách zberných nádob alebo pri rodinných domoch. Kontajnery na BIO ODPAD slúžia vyslovene na zber odpadu zo záhrad a svojpomocného čistenia okolia bytových domov, ako je tráva, lístie, burina, staré kvety a podobne. 

Do kontajnerov je zakázané umiestňovať drobný stavebný odpad! Ako napríklad umývadlo, vaňa, WC, keramika, obkladačky, tehly, betón a podobne. Drobný stavený odpad sa v zmysle zákona o odpadoch a VZN mesta odovzdáva na Zbernom dvore v Žiari nad Hronom za poplatok podľa VZN o miestnom poplatku. 

Ďalej do kontajnera je zakázané ukladať triedené zložky odpadu (ako papier, kovy, plasty a sklo), bioodpad, pneumatiky a zmesový komunálny odpad.

Všetky druhy odpadov je možné umiestniť na zbernom dvore, zmesový komunálny odpad štandardne len do zberných nádob pôvodcu.

Mobilná zberňa na odovzdanie nebezpečného odpadu a elektroodpadu (modrý kontajner) bude celý týždeň k dispozícii na stanovišti, pred Základnou školou na Ulici M. R. Štefánika v čase od 14.00 do 18.00 hod. K dispozícii bude zabezpečená asistencia.

Zber textilu pri mobilnej zberni

Tak ako aj počas Dní jesennej čistoty v roku 2023, tak aj teraz sa uskutoční zber použiteľného šatstva. K mobilnej zberni bude pristavená jedna zberná nádoba –  1 100 l – na zber textilu, ktorá bude označená ZBER TEXTILU. Táto bude po 18.00 hodine uzamknutá. 

Do tejto zbernej nádoby bude možné zbierať len znovu použiteľný textil vhodný na ďalšie použitie (letné a zimné pánske, dámske a detské oblečenie, zachovalý bytový textil, ako sú návliečky, plachty, periny, ako aj topánky, opasky a kabelky). Takto vyzbieraný textil nesmie byť znehodnotený, zašpinený, navlhnutý, zabalený ideálne v priesvitnom vreci. 

Medzi takto vyzbieraný textil nepatrí špinavý, poškodený, zatuchnutý textil, pracovné úbory, staré montérky, ústrižky po šití, textilné rúška, matrace, koberce. 

Veľmi malý elektroodpad, batérie a akumulátory vhadzujeme do červeno – bielych stacionárnych kontajnerov, ktorých je v meste rozmiestnených spolu osem kusov. 

Žiadame obyvateľov o súčinnosť a rešpektovanie zákazov parkovania na vymedzených stanovištiach pre veľkokapacitné kontajnery, a to z dôvodu zabezpečenia operatívneho výkonu zberu a odvozu kontajnerov počas Dní čistoty.

Zelená linka

V prípade akýchkoľvek otázok sa môžete obrátiť telefonicky na Zelenú linku 0800 500 501 alebo na MsÚ – Odbor odpadového hospodárstva 045/678 71 25.

Zbavte sa objemného odpadu zákonným spôsobom

Vyzývame predsedov bytových spoločenstiev, ako aj samotných užívateľov stojísk zberných nádob, aby využili Dni jarnej čistoty a zákonne sa zbavili objemného odpadu, ktorý majú uložený vo vnútri stojísk, resp. pri stojisku. Takto umiestnený odpad je v zmysle zákona a VZN čiernou skládkou. 

Opakovane žiadame obyvateľov, aby nedávali odpad, ktorý patrí do veľkokapacitných kontajnerov tzv. káričkárom (pouličným zberačom odpadu), pretože dlhodobo monitorujeme, že takto odovzdaný odpad sa stáva zdrojom vytvárania čiernych skládok v periférii mesta. Keďže sa pôvodca čiernych skládok zvyčajne nedá identifikovať, náklady na ich odstraňovanie sú hradené z mestského rozpočtu. Tieto prostriedky vie mesto využiť efektívnejším spôsobom.

Mesto si vyhradzuje právo na zmenu stanovišťa veľkokapacitného kontajnera v prípade potreby operatívneho riešenia umiestnenia kontajnera na iné stanovište.

OŽPaI, oddelenie OH

Rozmiestnenie veľkokapacitných kontajnerov
Pondelok 22. apríla od 14.00 do 18.00 hod.

Jilemnického ulica – druhé parkovisko poniže základnej školy
Hurbanova ulica/Svitavská ulica
Tajovského ulica č. 6 – pred Jednotou
Svitavská ulica – parkovisko
Pártošovej ulica – parkovisko, ST č. 027
Ulica M. Chrásteka – za Jadranmi (2 ks VKK)
Sládkovičova ulica č. 10 – pri stojisku č. 005
Ulica SNP č. 143 – oproti čerpacej stanici

Mobilná zberňa: Ulica M. R. Štefánika – parkovisko pred základnou školou

Utorok 23. apríla od 14.00 do 18.00 hod.

Komenského ulica č. 18 – pri stojisku č. 082
Ulica M. R. Štefánika – poniže parkoviska základnej školy
Jiráskova ulica – parčík za predajňou kníh
Ulica A. Dubčeka – pri cukrárni 
Ulica A. Dubčeka – pri bývalej predajni zdravotníckych potrieb ZDRAV – MED, č. 389/28
Ulica A. Dubčeka – medzi technickými službami a Rolvis Plus 
Ulica Š. Moysesa – vnútroblok (za bývalou optikou), BD č. 454, spevnená plocha
Ulica J. Hollého č. 7
Ulica Dr. Janského 10, oproti BD č. 456/23, pred Súkromnou strednou odbornou školou

Mobilná zberňa: Ulica M. R. Štefánika – parkovisko pred základnou školou

Streda 24. apríla od 14.00 do 18.00 hod.

Ulica hutníkov č. 11 – pri stojisku č. 044
Ulica A. Kmeťa – cirkevná škola
Ulica A. Kmeťa – za hutníckym bufetom
Hviezdoslavova ulica č. 1
Ulica Štefana Moysesa č. 6 – pri lesáckej bytovke
Ulica Cyrila a Metoda/Ulica Š. Moysesa
Svätokrížske námestie – parkovisko pri cukrárni
Dukelských hrdinov – pri BD č. 329

Mobilná zberňa: Ulica M. R. Štefánika – parkovisko pred základnou školou

Štvrtok 25. apríla od 14.00 – 18.00 hod.

Ulica M. Benku (bývalé detské ihrisko Terezka), pozemok mesta
Ulica J. Kráľa – pri zbernom stojisku č. 100
Pod Donátom – bývalé telekomunikácie
Krížna ulica – pri Stavite
Rudenkova ulica/Družstevná ulica
Ulica J. Kráľa/ Ulica A. Štefanku – na rohu ulice
Kukučínova ulica – parčík
Jesenského ulica č. 26

Mobilná zberňa: Ulica M. R. Štefánika – parkovisko pred základnou školou

Piatok 26. apríla od 14.00 do 18.00 hod.

Šášovské Podhradie – Valašský šenk
Šášovské Podhradie – časť Píla – stred ulice pred domom č. 366
Šášovské Podhradie – stred dediny (autobusová zastávka)
Šášovské Podhradie – pod hradom
Medzi vodami
Partizánska ulica č. 115
Partizánska ulica – športová hala 
Partizánska ulica – psí útulok, pozemok mesta

Mobilná zberňa: Ulica M. R. Štefánika – parkovisko pred základnou školou

 

Automaticky prebrané zo zdroja: https://www.ziar.sk/news.php?NewsID=4966.

Back to top button