Háj

2. nedeľa po Veľkej noci 2024 – MISERICORDIAS DOMINI

Skutky apoštolov 20,28 a 32 verš Bedlite teda o seba a o celé stádo, v ktorom vás Duch Svätý ustanovil za biskupov, aby ste pásli cirkev Božiu, ktorú si vydobyl svojou krvou. A teraz už porúčam vás Pánovi a slovu Jeho milosti, ktoré má silu vybudovať vás a dať vám dedičstvo so všetkými posvätenými.

The post 2. nedeľa po Veľkej noci 2024 – MISERICORDIAS DOMINI appeared first on ECAV Háj.

Automaticky prebrané zo zdroja: https://www.ecavhaj.sk/2-nedela-po-velkej-noci-2024-misericordias-domini/.

Back to top button