Kežmarok

Mesto Kežmarok sa opakovane snaží dohodnúť so zriaďovateľom škôl PSK

(Kežmarok, 12. apríl 2024) Zvýšenie nájomného v Meste Kežmarok pre Hotelovú akadémiu a Strednú odbornú školu  bolo motivované zmenou okolností a dlhodobou nečinnosťou zo strany Prešovského samosprávneho kraja (PSK) a škôl. Mesto Kežmarok sa pritom opakovane snažilo s PSK dohodnúť na kompromise, s ktorým by boli spokojné všetky zúčastnené strany. Zásady hospodárenia s majetkom mesta platné v čase uzavretia […]

Automaticky prebrané zo zdroja: https://www.kezmarok.sk/aktuality/2024/mesto-kezmarok-sa-opakovane-snazi-dohodnut-so-zriadovatelom-skol-psk/.

Back to top button