Bratislava - Ružinov

Rozhodnutie – kolaudačné rozhodnutie – „Obnova strešnej konštrukcie bytového domu Medzilaborecká č. 15-21″ – v katastrálnom území Ružinov v Bratislave

Zverejnené 27.02.2024 – 14.03.2024. Značka: SU/1632/4567/2024/GBE-17. Popis: Deň doručenia: 13.03.2024.

Automaticky prebrané zo zdroja: https://www.ruzinov.sk/sk/uradna-tabula/view/id:11176.

Back to top button