Spravodajstvo

Parlament odmietol viaceré novely Trestného zákona z dielne opozície

Poslanci Národnej rady v utorok odmietli viaceré novely Trestného zákona. PS a KDH chceli novelami docieliť úpravu domáceho násilia v zákone.

SaS navrhovala redefiníciu znásilnenia. Klub Slovensko, KÚ, Za ľudí zas chcel zaviesť prísnejšie tresty za prevádzačstvo.

Poslanci za PS navrhovali do Trestného zákona doplniť pojem domáce násilie. Podotkli, že pojem síce máme v zákone o obetiach trestných činov, no nepremietol sa aj do Trestného zákona.

“Trestný zákon tak neupravuje samostatnú skutkovú podstatu trestného činu domáceho násilia, čo znemožňuje adekvátnu odpoveď nášho právneho systému na toto závažné a komplexné porušenie ľudských práv,” zdôraznili predkladatelia.

Preto mienili doplniť definíciu tohto trestného činu medzi trestné činy proti rodine a mládeži, za trestný čin týrania blízkej osoby.

KDH navrhovalo zakotviť do zákona novú skutkovú podstatu prečinu postihujúceho domáce násilie ako špecifickú formu násilia páchaného na osobách žijúcich s páchateľom v spoločnom obydlí. Zabezpečiť tak mienili v praxi efektívnejšie postihovanie tohto konania a sekundárne aj účinnejšiu prevenciu proti jeho páchaniu.

SaS okrem toho navrhovala aj redefiníciu skutkovej podstaty trestného činu znásilnenia. V rámci nej chceli zaviesť aj podmienku absencie súhlasu poškodenej osoby.

Neuspela ani novela Trestného zákona týkajúca sa nelegálnej migrácie. Klub Slovensko, KÚ, Za ľudí ňou chcel docieliť sprísnenie sadzieb za trestný čin prevádzačstva. Argumentoval snahou pôsobiť aj preventívne s využitím odstrašujúceho efektu vyšších trestných sadzieb na potenciálnych páchateľov.

Automaticky prebrané zo zdroja: https://hn24.hnonline.sk/hn24/96133313-parlament-odmietol-viacere-novely-trestneho-zakona-z-dielne-opozicie.

Back to top button