Nová Baňa

Zasadnutie mestského zastupiteľstva 29. februára 2024

V zmysle zákona o obecnom zriadení č. 369/1990 Zb., §-u 12, odst. 1, zvolávam zasadnutie mestského zastupiteľstva na deň

29. februára 2024 (t.j. vo štvrtok) o 15.00 hod.

do zasadačky Mestského úradu v Novej Bani s nasledovným programom:

  • O t v o r e n i e
  • Zariadenie Súkromného špecializovaného centra poradenstva a prevencie pre deti a žiakov s narušenou komunikačnou schopnosťou LOGopedIKA do siete škôl a školských zariadení
  • Postúpenie práv a povinností investora stavby/stavebníka stavby “Doplňujúci vodný zdroj pre SKV Žarnovica”
  • Z á v e r

Mgr. MVDr. Branislav Jaďuď, PhD., MBA

primá

Automaticky prebrané zo zdroja: https://www.novabana.sk/aktuality/mestske-zastupitestvo/zasadnutie-mestskeho-zastupitestva-29-februara-2024.

Back to top button