Rímskokatolícka cirkev

Moskovský katolícky arcibiskup: posledné dva roky vyvolávajú otázku “dokedy?”

Vzhľadom na multikultúrny charakter svojho spoločenstva sa tu hierarcha pozerá na perspektívu nielen Ukrajincov a Rusov, ale aj Poliakov, Litovcov, Bielorusov či iných národov, alebo etnických skupín.

Automaticky prebrané zo zdroja: https://www.tkkbs.sk/view.php?cisloclanku=20240226022.

Back to top button