Spravodajstvo

Bratislavská mestská polícia ocenila 39 osobností, ktoré sa zaslúžili o rozvoj bezpečnosti

Bratislavská mestská polícia ocenila 39 osobností, ktoré sa zaslúžili o rozvoj bezpečnosti v hlavnom meste, alebo vlani zachránili život. TASR o tom informoval vedúci oddelenia komunikácie Mestskej polície hlavného mesta SR Bratislavy Peter Borko.

Časť z ocenených sa zaslúžila o vznik moderného operačného strediska. “Už od konca roku 2021 je linka 159 súčasťou integrovaného záchranného systému. Práve Mestská polícia Bratislava sa ako prvá z obecných a mestských polícií pridala k Policajnému zboru, Hasičskému a záchrannému zboru a k záchrannej zdravotnej službe,” vysvetlil náčelník mestskej polície Miroslav Antal. V reálnom čase tak dokáže bratislavská mestská polícia spolupracovať aj s ostatnými záchrannými zložkami.

“Vďaka zapojeniu do integrovaného záchranného systému sa už nejedenkrát podarilo zachrániť ľudský život, keďže hliadky mestskej polície vybavené automatickými externými defibrilátormi, ktoré sú nepretržite v teréne, sa dokážu dostať k ľuďom v ohrození života často rýchlejšie a podať im pomocnú ruku ako prvé,” dodal viceprimátor Bratislavy Jakub Mrva, ktorý odovzdával ocenenia spolu s náčelníkom mestskej polície.

Za záchranu života ocenili viceprimátor s náčelníkom šiestich policajtov. Medzi ocenenými boli aj policajti, ktorí slúžili obyvateľom Bratislavy viac ako tri desaťročia. Antal zdôrazňuje, že ich skúsenosti sa dajú len veľmi ťažko nahradiť. O to viac si mestská polícia uvedomuje úlohu ďalších deviatich ocenených, ktorí v posledných mesiacoch oslávili taktiež 30. výročie a naďalej v polícii pôsobia.

Veľkú vďaku vyjadrila mestská polícia aj osobnostiam, ktoré sa podieľajú na zabezpečení kritických športových podujatí. Ocenila aj prácu pri zvládaní migračnej vlny.

Automaticky prebrané zo zdroja: https://hn24.hnonline.sk/hn24/96133202-bratislavska-mestska-policia-ocenila-39-osobnosti-ktore-sa-zasluzili-o-rozvoj-bezpecnosti.

Back to top button