Spravodajstvo

Prezidentské voľby 2024: Voliť hlavu štátu môžu aj ľudia s trvalým pobytom mimo Slovenska

V prezidentských voľbách môžu voliť aj ľudia s trvalým pobytom mimo Slovenska. Nedá sa však hlasovať zo zahraničia poštou. Voliť je možné výlučne osobne vo volebnej miestnosti na Slovensku. Na svojom webe na to upozorňuje rezort vnútra.

“Občan Slovenskej republiky, ktorý nemá trvalý pobyt na Slovensku, môže hlasovať v ktorejkoľvek volebnej miestnosti, ak predloží platný cestovný doklad a čestné vyhlásenie o tom, že má trvalý pobyt v zahraničí, a teda nemá na Slovensku trvalý pobyt,” uviedlo ministerstvo.

Vzor čestného vyhlásenia uverejnili na webe ministerstva vnútra, prípadne ho voličovi v deň volieb poskytne okrsková volebná komisia. Podpis na vyhlásení nemusí byť úradne osvedčený. Okrsková volebná komisia takéhoto voliča dopíše do zoznamu voličov, čo zaznamená v jeho slovenskom cestovnom doklade. Čestné vyhlásenie o trvalom pobyte v cudzine pripojí k zoznamu voličov.

Volič s trvalým pobytom na Slovensku môže hlasovať v mieste svojho bydliska alebo aj kdekoľvek na Slovensku, ak si vopred vybavil hlasovací preukaz.

Prvé kolo volieb prezidenta bude v sobotu 23. marca. Prípadné druhé kolo bude 6. apríla. Funkčné obdobie prezidentky Zuzany Čaputovej sa končí 15. júna 2024.

Automaticky prebrané zo zdroja: https://hn24.hnonline.sk/hn24/96132970-prezidentske-volby-2024-volit-hlavu-statu-mozu-aj-ludia-s-trvalym-pobytom-mimo-slovenska.

Back to top button