Rímskokatolícka cirkev

Téma Svetového dňa utečencov 2024 je Boh kráča so svojím ľudom

Cirkev si tento deň, ktorý ponúka veriacim príležitosť spomenúť si a modliť sa za ľudí vysídlených v dôsledku vojny, prenasledovania a ekonomických ťažkostí, pripomína od roku 1914.

Automaticky prebrané zo zdroja: https://www.tkkbs.sk/view.php?cisloclanku=20240223020.

Back to top button