Pravoslávna cirkev

OSLAVY SVETOVÉHO DŇA PRAVOSLÁVNEJ MLÁDEŽE V POĽSKOM KRAKOVE ( 2. ČASŤ)

Slávnostný akt osláv sa konal v miestnej športovej hale. Na tomto otvorení sa zúčastnili štyria archijereji Poľskej pravoslávnej cirkvi, množstvo duchovných otcov a diakonov, ktorí pracujú s mládežou, pravoslávna mládež zo všetkých kútov Poľska a rovnako aj zahraničné delegácie. Prednáška bola venovaná 100. výročiu darovania autokefality Poľskej pravoslávnej cirkvi, ktorú predstavil igumen Panteleimon. Program na […]

The post OSLAVY SVETOVÉHO DŇA PRAVOSLÁVNEJ MLÁDEŽE V POĽSKOM KRAKOVE ( 2. ČASŤ) appeared first on BPM Orthodox.

Automaticky prebrané zo zdroja: https://bpmorthodox.sk/oslavy-svetoveho-dna-pravoslavnej-mladeze-v-polskom-krakove-2-cast/.

Back to top button