Rímskokatolícka cirkev

Pozvánka na tretí ročník nočnej púte z Trstína do Šaštína Železný pútnik

Železný pútnik – je názov pôstnej pešej nočnej púte z Trstína – Hájička do Šaštína. Púť sa koná už tradične dva týždne pred Veľkou nocou. Jej tretí ročník sa bude konať z piatka na sobotu 15. – 16. marca 2024.

Automaticky prebrané zo zdroja: https://www.tkkbs.sk/view.php?cisloclanku=20240222011.

Back to top button