Západný dištrikt

Pastorálna teologická konferencia ZD ECAV

Pozvanie na Pastorálnu teologickú konferenciu ZD ECAV Brat biskup ZD  pozýva bratov a sestry v duchovnej službe na Pastorálnu teologickú konferenciu ZD ECAV, ktorá bude 8. 4. 2024 o 9.30h vo Zvolene (Študentský domov Ľ. Štúra Technickej univerzity, Študentská 1734/17).  Program: 9.30 Otvorenie konferencie 9.45 Večera Pánova – ekumenický dialóg medzi evanjelikmi a katolíkmi Hostia: ThLic. Ľudovít […]

Automaticky prebrané zo zdroja: https://www.zdecav.sk/8683-2/.

Back to top button