Z domova

Pripravuje sa spolupráca so spoločnosťou SPAK-EKO

Bratislava – 19. februára 2024 – S Miroslavom Jurkovičom, výkonným riaditeľom spoločnosti SPAK-EKO, a.s., ktorá zastrešuje aktivity tabakových spoločností zamerané na znižovanie vplyvu odpadu z ich výrobkov na životné prostredie, rokoval predseda Združenia miest a obcí Slovenska (ZMOS) Jozef Božik.Cieľom SPAK-EKO, a.s. je menej voľne pohodených cigaretových ohorkov, osveta o environmentálnych rizikách a správnom nakladaní s týmto druhom odpadu, ale i podpora inovatívnych spôsobov jeho využitia. Chcú vytvoriť systém rozšírenej zodpovednosti výrobcov, podobný tomu, aký dnes funguje v prípade elektro-odpadu a ďalších komodít.„Pripravujeme podpis memoranda o spolupráci medzi SPAK-EKO, a.s., a ZMOS-om, ktoré je najväčším združením slovenských samospráv. Aktuálne reprezentujeme 95 percent miest a obcí. Vo vybraných častiach miest a obcí na Slovensku je problematika odhodených cigaretových ohorkov problémom, ktorý máme záujem riešiť spoločne SPAK-EKO, a.s.,“ vysvetlil predseda ZMOS Jozef Božik. 

Automaticky prebrané zo zdroja: https://www.zmos.sk/oznamy/pripravuje-sa-spolupraca-so-spolocnostou-spak-eko.html.

Back to top button