Z domova

Máme záujem na spoločnom vzdelávaní detí v oblasti životného prostredia

Bratislava – 19. februára 2024 – O spolupráci pri spoločnom projekte pri vzdelávaní detí v oblasti životného prostredia hovoril predseda Združenia miest a obcí Slovenska (ZMOS) Jozef Božik s predsedom občianskeho združenia LAVAS Ladislavom Gulikom.„Máme záujem o spoluprácu pri spoločnom projekte na vzdelávanie detí v predprimárnom vzdelávaní v oblasti tvorby a ochrany životného prostredia s akcentom na odpadové hospodárstvo, triedenie odpadu, mechanicko-biologickú úpravu odpadu a onedlho zavedenú povinnosť triedenia šatstva,“ ozrejmil predseda ZMOS Jozef Božik po rokovaní v pondelok 19. februára 2024. „Spoločným cieľom by bola príprava tematického videa a publikácie, ktoré by nadväzovali na doterajšiu činnosť občianskeho združenia LAVAS v oblasti výchovy a vzdelávania. Naplnila by sa aj vôľa ZMOS pomáhať, chrániť a spájať s cieľom edukácie a výchovy detí,“ dodal predseda ZMOS Jozef Božik.  

Automaticky prebrané zo zdroja: https://www.zmos.sk/oznamy/mame-zaujem-na-spolocnom-vzdelavani-deti-v-oblasti-zivotneho-prostredia.html.

Back to top button