Z domova

Posúvame cezhraničnú spoluprácu na podporu regionálneho cestovného ruchu ďalej

Bratislava – 15. februára 2024 – Budovanie regionálnej značky Karpaty podporí cestovný ruch v našich mestách a obciach, ale najmä na regionálnej úrovni. Inšpiráciou je značka Alpy. O týchto témach dnes rokovali zástupcovia ZMOS s predsedom Karpatského euroregiónu so sídlom v Rzesowe. Pokračujeme ďalej nastavovaní regionálnej spolupráce založenej na spoločnej značke cestovného ruchu Karpaty. Sieťovanie lokálnych partnerov vrátane našich miest a obcí je potenciálom pre spoluprácu a podporu cestovného ruchu, pretože cezhraničná spolupráca nie je len o podpore cezhraničia, ale o podpore celého územia Slovenska. Každá časť našej krajiny patrí do oprávneného územia Interreg, v tom je jedinečnosť na ktorej vieme rozvíjať naše územie, na potenciály cezhraničnej spolupráce. Segment cestovného ruchu je práve tá oblasť, v ktorej môžeme profitovať „zdola nahor“, budovaním spoločnej značky Karpaty, ktorá bude prechádzať územím viacerých krajín. Podpora cestovného ruchu „zdola nahor“ cez značku Karpaty bola témou dnešného spoločného stretnutia zástupcov ZMOS a predsedu Karpatského euroregiónu Davida Laseka v priestoroch Kancelárie ZMOS v Bratislave.Za ZMOS sa rokovania zúčastnil predseda ZMOS Jozef Božik, prvý podpredseda ZMOS Martin Červenka a ústredná riaditeľka Kancelárie ZMOS Zuzana Špačeková. 

Automaticky prebrané zo zdroja: https://www.zmos.sk/oznamy/posuvame-cezhranicnu-spolupracu-na-podporu-regionalneho-cestovneho-ruchu-dalej.html.

Back to top button