Rímskokatolícka cirkev

Pápež: Kňazská formácia musí zahŕňať rast aj v ľudskej a citovej oblasti

„Buďte k dispozícii pôsobeniu Ducha Svätého bez toho, aby ste sa zatvrdili a bránili“ – to je výzva pápeža Františka seminaristom z Neapola, ktorých prijal v piatok 16. februára vo Vatikáne. V centre odovzdaného príhovoru je kňazská formácia, ktorá musí zahŕňať aj rast v ľudskej a citovej oblasti – bez toho, odkazuje pápež bohoslovcom, „sa nikam nepohnete“. Základom je v pravde sa vložiť do hry bez toho, aby sme upadli do omylného „pocitu, že sme už dorazili do cieľa“.

Čítaj celé

 

Automaticky prebrané zo zdroja: https://www.vaticannews.va/sk/papez/news/2024-02/papez-knazska-formacia-musi-zahrnat-ludksy-a-citovy-rast.html.

Back to top button