Rímskokatolícka cirkev

Biskup Beňo povzbudil manželské páry vo farnosti sv. Gorazda v Nitre

Farnosť sv. Gorazda v Nitre navštívil pomocný diecézny biskup Mons. Peter Beňo. Prijal pozvanie celebrovať svätú omšu, v rámci ktorej si desiatky manželských párov aj z iných farností obnovili manželské sľuby.

Automaticky prebrané zo zdroja: https://www.tkkbs.sk/view.php?cisloclanku=20240215033.

Back to top button