Trenčiansky samosprávny kraj

SPŠ Dubnica nad Váhom – zámer priameho nájmu č. 10/2023

ZÁMER priameho nájmu majetku Trenčianskeho samosprávneho kraja v správe Strednej priemyselnej školy, Obrancov mieru 343/1, 018 41 Dubnica nad Váhom Číslo 10/2023 Stredná priemyselná škola, Obrancov mieru 343/1, 018 41 Dubnica nad Váhom v zriaďovateľskej pôsobnosti Trenčianskeho samosprávneho kraja, K dolnej stanici 7282/20A, 911 01 Trenčín podľa § 9a ods. 9 zákona č. 446/2001 Z.z. o majetku vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov zverejňuje zámer priameho nájmu svojho majetku

Automaticky prebrané zo zdroja: https://www.tsk.sk/uradna-tabula/odpredaj-najom-majetku-ovzp/sps-dubnica-nad-vahom-zamer-priameho-najmu-c.-10-2023.html?page_id=1121519.

Back to top button